HISSA DIG SJÄLV.

hiss

Kommentarer (1)
  • Peach

    Jag hissar mig själv med att:
    1. Jag skrattar väldigt högt och det sprider sig väldigt snabbt.  Mina vänner kan höra mig på flera mils avstånd för det! 😛  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *